Om oss

Vi är en grupp konsulter, utbildare och revisorer inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet bildad 2010. Varje team för ett visst kunduppdrag sätts samman med den kompetens och geografisk närhet som behövs för uppdraget. Vi arbetar dels från våra kontor, dels ute hos kund men även via Teamsträffar.

Vi arbetar mest i södra Sverige. För kedjor, föreningar eller koncerner som vill ha enhetlig hjälp är vi landstäckande. Vi är flexibla, jordnära och nåbara.

Vårt motto är att det ska vara roligt, enkelt och effektivt att arbeta med oss - sedan 1995 har vi upparbetat en stor mängd erfarenhet från stora och små projekt i alla möjliga branscher och organisationsstorlekar, 1-250 anställda.

Vi har en enkel och tydlig avtalsmodell, med fasta priser inkl. resor och restid. Diplomprojekten är ofta mellan 1-3 månader. Diplom delas ut efter godkänd förstagångsrevision, därefter nytt diplom 1 gång per år efter godkänd årlig revision. Revisionen är ofta en halvdag på plats hos er - effektivt!

En av våra konsulter och medgrundare till Miljödiplom Syd, EHS-Solutions AB (Johan Larsson, Malmö), är sedan 2014 vår utfärdare för Miljödiplomen enligt SUSA samt för Arbetsmiljödiplomen.

Intresserad av offert? Klicka Här