Diplomstandarderna

SUSA har tagit fram och underhåller standarderna för Miljö, Kvalitet och Hållbarhet. Länk HÄR. Exempel på kravområden:
 • Policy och mål
 • Risker och möjligheter
 • Lagkrav
 • Arbetsrutiner
 • Uppföljning
 • Redovisning och revision
Miljödiplom Syd har tagit fram och underhåller Arbetsmiljödiplomeringen, vilken följer SAM-kraven i AFS 2001:1. Exempel på kravområden: 
 • Riskbedömningar
 • Ansvarsfördelning
 • Policy och mål
 • Lagkrav
 • Arbetsrutiner och instruktioner
 • Uppföljning och revision

Intresserad av offert? Klicka Här