Kundberättelser

”Miljödiplom Syd var under 2023 ett viktigt stöd för oss i miljödiplomeringsprocessen, vilken gav insikter och en bättre förståelse för vårt företags miljöpåverkan. Tack vare Miljödiplom Syds stöd var processen smidig och effektiv.”

- Erik Mårtensson, Vice President - Urban Drainage & Water Supply Nordics, DHI Sverige AB


"Miljödiplom Syd har varit viktiga för utvecklingen av vårt miljöarbete sedan ett tiotal år tillbaka. Vår verksamhet bedrivs i många fall på uppdrag av enskilda kommuner. Kommunerna ställer krav på en medveten och kvalitativ miljöhantering av vår verksamhet. Genom sin professionalitet är Miljödiplom Syd en uppskattad partner för Medborgarskolan region Öst när det gäller att ständigt förbättra vårt miljöarbete”

- Joakim Rosenqvist, Regionchef, Medborgarskolan region Öst


"Vi valde miljödiplomering för att det kändes som en lagom process för ett bolag i vår storlek. Miljö-diplomeringsprocessen är en period av lärdom och insikt i företaget som är väldigt nyttig. Samarbetet med Miljödiplom Syd är öppet och givande och jag tror inte att vi kunde kommit så långt på relativt kort tid utan deras stöd."

- Mikael Svensson, Fastighetschef, Treklövern Bostads AB


"Vi är sedan 2014 miljödiplomerade av Miljödiplom Syd. De hjälpte oss 2017 komplettera våra arbetsrutiner så att vi även kunde bli kvalitetsdiplomerade. Detta har säkrat kundnyttan, struktur i kvalitetsarbetet och ger oss fördelar i upphandlingar. Samarbetet med Miljödiplom Syd fungerar bra och är lärorikt & roligt."

Mats Carlsson, Styrelseordförande, CooPartner i Karlskrona ek .för.


Så här glada blev vår miljödiplomerade kund DHI Sverige AB 7/2-24 när Johan hälsade på för halvdags fördjupad utbildning för miljösamordnare: