Investera i din och ditt företags framtid!

Diplomera företagets miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete!

När du miljödiplomerar ditt event (t.ex. konferenser, festivaler, idrottsevent och mässor) enligt Svensk Miljöbas behöver du genomföra några obligatoriska moment. Momenten består av att t.ex. ta fram en miljöpolicy, lista de viktigaste miljöpåverkan och uppfylla minst 75% av en praktisk åtgärdslista.


Fyra fördelar med miljöeventdiplomering enligt Svensk Miljöbas:

1. Minskad risk för lagbrott, mindre påverkan på miljön

2. Ordning och reda på miljöarbetet, tydlig intern struktur

3. Miljöstämpel på varumärket (oberoende granskning av miljöarbetet och ökad trovärdighet)

4. Uppfylla kraven vid LOU-upphandling


Vår smarta modell

Ni kan välja att arbeta självständigt med våra mallar, som ni får vid projektstart, eller med konsultstöd.

Konsultstödet kan omfatta:

  • Kick-off möte för ledningsgrupp eller miljögrupp
  • Projekt- och utvecklingsstöd i mindre eller större form, utefter era behov
  • Förberedelse inför revision
  • Medverkan som stöd vid revision.